Ocena brak

Zobowiązanie kumulatywne i solidarne

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Zobowiązanie kumulatywne miało miejsce gdy każdy z wielu dłużników miał obowiązek spełnić całe świadczenie na rzecz wierzyciela bądź wierzycieli. Spełnienie świadczenia przez jednego dłużnika bądź wobec jednego wierzyciela nie uszczuplało praw innych osób uprawnionych. Najczęściej powstawało jako grzywna kilku sprawców deliktu wobec poszkodowanego. Każdy z nich musiał zapłacić, chodziło o ich ukaranie. Zobowiązanie solidarne natomiast powstawało gdy zaistniała mnogość wierzycieli lub dłużników, lecz spełnienie świadczenia przez jednego bądź jednemu powodowało jego pełne spełnienie.

    Wyróżnia się zobowiązania solidarne bierne (wielu dłużników) i czynne (wielu wierzycieli). Istniało tutaj prawo regresu czyli roszczenia zwrotnego: dłużnika, który spłacił cały dług i żądał od kompanów zwrotu ich części długu, bądź wierzycieli którzy żądali od jednego z nich wydania należnych im części, bo otrzymał on całą należność. Prawo to musiało wynikać z wzajemnych stosunków między dłużnikami bądź wierzycielami.

Podobne prace

Do góry