Ocena brak

Zobowiązania ścisłego prawa i dobrej wiary

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    W przypadku zobowiązania ścisłego prawa, ewentualne powództwo musiało opiewać dokładnie na treść umowy między stronami. Jeśli w umowie była mowa o pożyczce, można było żądać tylko jej zwrotu, bez uwzględnienia odsetek. Jeśli powód żądał więcej, sędzia musiał oddalić powództwo.

    Zobowiązanie dobrej wiary miało tą przewagę, iż ewentualny pozew mógł opiewać nie tylko na kwotę pożyczki ale i procentów. Nadmierne żądania powoda sąd mógł zredukować do słusznej czyli sprawiedliwej kwoty.

Podobne prace

Do góry