Ocena brak

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z zawartą umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku (chyba że Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi zgodę na wcześniejszy zwrot), a w razie likwidacji lub upadłości banku będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności. Zwrot tych środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez bank bezpośrednio lub pośrednio; ich wielkość zaliczana do funduszy nie może przekroczyć granic określonych ustawowo.

Podobne prace

Do góry