Ocena brak

Zobowiązania kontraktowe i deliktowe

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

W prawie klasycznym Gaius w swych Instytucjach wymienia kontrakty i delikty; później dodano variae causarum figuraeróżne rodzaje przyczyn.

Kontrakty – to umowne kontrakty uznane przez prawo cywilne i na tej podstawie zaskarżalne, później dołączono do nich umowy pacta,

Delikty – czyny bezprawne, niedozwolone – zobowiązujące do zapłaty grzywny. Variae causarum figurae – inne przyczyny powstania zobowiązań, nie z kontraktów ani deliktów (sprawowanie opieki, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia), w prawie justyniańskim te ostatnie dzielą się na quasi ex contractu (zdarzenia faktyczne, skutkujące podobnie do kontraktów, adekwatnie quasi ex delicto) i quasi ex delicto; istnieją obok ex contractu i ex delicto.

Podobne prace

Do góry