Ocena brak

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Zobowiązania jednostronnie zobowiązujące - (najczęściej stricti iuris- wykonywalne dosłownie z brzmieniem umowy)– tylko jedna strona jest dłużnikiem i jedna wierzycielem (kontrakt pożyczki).

Zobowiązania dwustronnie zobowiązujące - (najczęściej bonae fidei- podyktowane dobrą wiarą )– obie strony są zarazem wierzycielem i dłużnikiem (kupno sprzedaż). Te których ta dwustronność wynika z samego prawa zwane są doskonałymi – synallagmatyczne. Odróżnić od nich należy niedoskonałe – dwustronność wynika z okoliczności faktycznych (depozytdeponent jest wierzycielem, depozytariusz – dłużnikiem, jeśli jednak w czasie depozytu poniesie jakieś koszty związane z tym depozytem, to może domagać się ich zwrotu u deponenta). Depozyt daje wierzycielowi skargę actio directa (actio depositi directa), dłużnikowi z depozytu, na podstawie roszczenia wzajemnego actio contraria (actio depositi contraria).

Podział ten nie dotyczy podziału czynności prawnych na jedno i dwustronne (w zależności czy do powstania czynności wystarczy oświadczenie jednej lub dwóch stron).

Podobne prace

Do góry