Ocena brak

Zniesienie współwłasności

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Każdy ze współwłaścicieli, jest uprawniony do żądania zniesienia współwłasności. Roszczenia o zniesienie współwłasności, nie ulega przedawnieniu. Może być jednak wyłączone między współwłaścicielami na czas do 5 lat, a przedłużenie to można ponowić. Tryby zniesienia współwłasności, do zniesienia współwłasności może dojść:

- na podstawie umowy zawartej przez wszystkich współwłaścicieli – łączy się z tym przeniesienie własności lub udziałów we współwłasności stąd też jeśli podmiotem współwłasności jest nieruchomość dla ważności czynności konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego

- z mocy orzeczenia sądowego – jeżeli współwłaściciele nie dochodzą do porozumienia co do zniesienia współwłasności każdy ze współwłaścicieli może zwrócić się do sądu o wydanie orzeczenia o zniesieniu współwłasności. Sąd znosząc współwłasność rozstrzyga również, o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy.

SPOSOBY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI:

- Podział rzeczy wspólnej – jest on możliwy, o ile nie jest sprzeczny z przepisami ustawy, ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy i nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości. Rzecz dzieli się na tyle części ilu jest współwłaścicieli. Wartość rzeczy wyodrębnionych powinna być proporcjonalna do wielkości ich udziałów. Jeśli występują różnice między wartością utworzoną, z części rzeczy a wielkością udziałów, wtedy wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana, przez dopłaty pieniężne.

- Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli – wtedy pozostali współwłaściciele otrzymują równowartość swych udziałów w postaci spłaty pieniężnej

- Sprzedaż rzeczy wspólnej – podział uzyskanej rzeczy ze sprzedaży tzw. Podział cywilny

Podobne prace

Do góry