Ocena brak

Znaki i czcionki

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Skład tekstu wymaga, żeby w systemie zainstalo­wane były czcionki. Czcionka jest to zbiór zna­ków (liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych) cha­rakteryzujących się jednym stylem i rozmiarem. Czcionki mogą wchodzić w skład danego progra­mu, można je także w miarę potrzeb dodawać do systemu. Czcionki są projektowane i sprzedawa­ne w formie zdigitalizowanej (cyfrowej) przez wyspecjalizowane firmy. Niegdyś były one odle­liwane z metalu.
Różnica pomiędzy niektórymi przodującymi edytorami tekstu, takimi jak Microsoft Word czy Word Perfect, a programami do składu powoli się zaciera. Współczesne edytory pozwalają na łama­nie tekstu, importowanie grafiki w formie bitmap i wykonywanie innych funkcji charakterystycznych dla tych drugich programów. Jednak progra­my służące do składu kładą większy nacisk na graficzną stronę opracowywanego dokumentu.

Podobne prace

Do góry