Ocena brak

ZNAJOMOŚĆ SKRÓTÓW POPULARNYCH INSTYTUCJI ORAZ PRZYWÓDCÓW NIEKTÓRYCH PAŃSTW

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Wyniki sondażu dostarczają także informacji o tym, w jakim stopniu Polacy znają skróty instytucji krajowych i międzynarodowych używane często w publicystyce i informacji oraz czy orientują się w jakich państwach przywódcami są wymienione w ankiecie osoby.

Znajomość skrótów nazw instytucji

Badanym przedstawiono 14 skrótów nazw instytucji i poproszono, aby podali ich pełne nazwy.

TVP, PCK, ZUS oraz NBP są najbardziej powszechnie znanymi skrótami - potrafi je rozszyfrować od 84% do 90% osób. Można powiedzieć wręcz, że funkcjonują one w świadomości naszego społeczeństwa już jako nazwy własne.

Skróty o średnim stopniu znajomości -to ONZ, NIK, UE, MSWiA oraz NFI. Pełne, poprawne ich nazwy potrafi wymienić od 37% do 75% osób.

Skróty relatywnie mało znane - to: NATO, WNP, MFW i OBWE. Potrafi je rozszyfrować od 11 % do 26% osób.

Najmniej znanym skrótem jest KFOR. Prawidłową pełną nazwę potrafią podać tylko nieliczni badani.

Traktując łącznie prawidłowe odpowiedzi okazuje się, że:

ani jednej pełnej nazwy skrótu nie potrafi podać 2% osób;

od 1 do 4 nazw podaje poprawnie 20% osób;

od 5 do 7 pełnych nazw zna 31 % osób,

od 8 do 10 pełnych nazw wymienia 30% osób,

od 11 do 14 nazw skrótów zna 17% osób.

Znajomość przywódców różnych państw

Wyniki odpowiedzi na pytanie, w jakim kraju pełnią urzędy wymienione osoby przedstawiamy poniżej.

Powszechnie znanymi przywódcami są prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. O tym, że prezydentem Słowacji jest Rudolf Schuster wie najmniej osób, bo tylko co dziesiąty badany.

Podsumowując wyniki odpowiedzi, których państw są przywódcami przedstawione osobistości trzeba podkreślić, że:

  • ani jednego nazwiska nie potrafi połączyć z odpowiednim państwem - 2% osób,

  • od 1 do 3 osobistości łączy z właściwym państwem 18% osób,

  • od 4 do 6 nazwisk potrafi połączyć z odpowiednim państwem 37% osób,

  • 7 lub 8 nazwisk przypisuje do właściwych państw 19% osób,

  • 9 lub 10 nazwisk prawidłowo kojarzy z państwem - 24% osób.

Podobne prace

Do góry