Ocena brak

ZNACZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem – creditor, a dłużnikiem – debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej – zobowiązanej do jej wykonania. Podmiotamiwierzyciel i dłużnik, przedmiotemświadczenie, prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi – wierzytelność, na dłużniku ciąży dług, za co ponosi odpowiedzialność.

Znaczenie zobowiązań – Instytucje prawa obligacyjnego były ukształtowane tak ogólnie, że mogły z nich korzystać na równi rozmaite osoby i dla rozmaitych celów. Pożyczka była np. formą darmowej pomocy pomiędzy osobami bliskimi i operacją komercyjną pomiędzy kupcami. Sprzedaż miała zastosowanie i do drobnej wymiany towarowej, i do olbrzymich transakcji handlowych. Nie było w Rzymie osobnego prawa handlowego wystarczały bowiem ogólne normy prawa obligacyjnego.

Zobowiązania były wyrazem stosunków kredytowych, ale same przyczyniały się z kolei do rozwoju i umacniania kredytu. Chroniły interesy wierzycieli, dawały potencjalną władzę wierzycielowi nad dłużnikiem.

Podobne prace

Do góry