Ocena brak

Znaczenie utworzenia ChRL dla zimnej wojny

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

-1.10.1949 Mao Tse-tung proklamował na placu Tiananmen w Pekinie powstanie ChRL

-katastrofe jaką spotkała czolowego sojusznika Stanów w Azji nazwano w Waszyngtonie „utratą Chin”

-od tego momentu diametralnie zmienił się układ sił na Dalekim Wschodzie

-w rzeczywistości zmiana ta była nie na rękę nie tylko USA ale i Stalina,który wolał widzieć słabego,podzielonego sąsiada a nie komunistycznego kolosa,który wyrósł na jego miejscu

-udział ZSRR w zwycięstwie komunistów chińskich był niewielki,tylko tyle,że dostarczyli im broń,jednak dla świata triumf totalitaryzmu w Chinach oznaczał sukces przede wszystkim Stalina i ZSRR

-15.10.1950 spotkanie Trumana z MacArthurem na wyspie Wake,generał określił grożby chińskie (dotyczące ataku na Koreę) jako ‘bluff’

-25.10.1950 po przekazanych wcześniej za pośrednictwem Indii „poważnych ostrzeżeń”,armia chińska dowodzona przez Lin Piao,potem Peng Te-huaia runęła na Koreę, atak był uzgodniony wcześniej ze Stalinem

-siły ONZ musiały się wycofać wobec olbrzymiej przewagi(500tys do 200tys)

-inwazja postawiła ludzkość na skraju III WŚ

-1950 Wlk.Brytania uznaje ChRL ze względu na Hongkong-część brytyjskiego imperium kolonialnego

-30.11.1950 na konferencji Truman zagroził użyciem broni nuklearnej

-7.10.1950 chiny korzystając z uwagi zwróconej na Koreę wkroczyły do Tybetu i wcieliły kraj do ChRL

-dla USA pokonanie Chin było sprawą honoru,uwżali za swój obowiązek obrone świata,szczególnie Europy przed komunizmem o tym świadczą słowa MacArthura: (…)jeśli przegramy wojne z komunizmem w Azji,upadek Europy będzie nieunikniony,jeśli zaś wygramy Europa uniknie wojny i zachowa wolność”

-wojna w Korei pogłębiła wrogość Pekin-Waszyngton,przedłużylazaś sojusz radziecko-chiński

-zantagonizowanie Cin ze Stanami ,pozwalające Stalinowi na zdystansowanie się od wojny, to on też głównie ciągnął zyski polityczne z absurdalnego w świetle interesów obu stron konfliktu

-po „utracie Chin”Stany musiały znależć nowy bastion swoich wpływów na Dalekim Wsch.-padło na Japonię

-8.09.1951 San Francisco traktat pokojowy z Japonią

-1951 chińscy komuniści pomagają wietnamskiej partyzantce( dostarczali ok. 20 ton broni miesięcznie)

-26.04-21.07.1951 Konferencja Genewska z udzialem Wielkich Mocarstw i ChRL dotycząca konfliktów w Azji,zwlaszcza Indochin1

-obawa Waszyngtonu przed trwałym usadowieniem się Chin i ZSRR w Wietnamie zapoczątkowała ich obecność w tym regionie( początkowo tylko polityczną)

-8.09.1954 powstanie Organizacji Paktu Poludniowo-Wschodniej Azji(SEATO) mającej powstrzymać postęp komunizmu w Azji

-Protest Pekinu na powstanie SEATO

-mimo swej wielkości i mocy,Chiny pozostawały w izolacji m.narodowej,choćby ze względu na nieobecność w ONZ,udział ich wojsk w wojnie koreańskiej,poparcie dla komunistycznej partyzantki w Wietnamie,na Malajach i Filipinach,aneksj Tybetu

-jesień 1965 „rewolucja kulturalna”miała na celu urzeczywistnienie utopijnej idei elitarnego państwa

-Chiny stanęły na krawędzi wojny domowej,mordowano przeciwników Mao i siebie nawzajem,kraj pogrążył się w terrorze,który pochłonął mnóstwo ofiar

-rewolucja znalazła popularność wśród intelektualistów Zachodu,co było spowodowane nieznajomością chińskich realiów

-rewolucja zbiegła się z kulminacją konfliktu chińsko-radzieckiego,który w rzeczywistości dojrzewał od momentu proklamowania ChRL

-przyczyną konfliktu były różnice ideologiczne jak i niechęć chińskich komunistoew do przyjęcia roli radzieckiego wasala

-realna grozba wojny z ZSRR skłoniła Chińczyków do wyciszenia konfliktu z USA,który z ulgą przyjął fakt rozpadu bloku chińsko-radzieckiego

-1971 amerykańskie poparcie umożliwia Chinom wstąpienie do ONZ

-21.02.1972 Nixon przybywa do Pekinu, w konsekwencji ustanowiono „misje łącznikowe” w stolicach obu krajów

Podobne prace

Do góry