Ocena brak

Znaczenie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela - Wpływ wiedzy na działanie praktyczne nauczyciela

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Nie dokonuje się on na zasadzie instrukcji- w pedagogice nie ma recept i przepisów działania. Wpływ dokonuje się w rozumieniu i interpretacji- wiedza służy do rozpoznania i wyjaśniania sytuacji.

Interpretacja- dochodzenie do znaczenia, nadanie czemuś jakiejś wersji prawdy, komentowanie, tłumaczenie

Nadinterpretacja- za duże znaczenie

Niedointerpretacja- niedosyt w wydobyciu znaczenia

Jak zdobywać wiedzę, która łatwo przekłada się na działanie?

  • Łączenie myśli z działaniem

  • Wiedza pedagogiczna powinna być zdobywana w klasie szkolnej

Działanie twórcze żywi się wiedzą metodyczną czy teoretyczną?

Potrzebna jest wiedza i instrumenty działania. Zbyt duże wykształcenie metodyczne utrudnia rozumienie tego, co dzieje się w klasie + rutynizowanie pracy nauczyciela.

Podobne prace

Do góry