Ocena brak

Znaczenie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela - Wiedza teoretyczna jako podstawa działań praktycznych

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Informacja- powie nam jakie coś jest, wiedza- jakie coś jest i dlaczego takie jest -> nauczycielowi jest więc potrzebna wiedza, bo jest ona podstawą rozumienia

Jak się przekonać, że coś się rozumie?

  • Przeszkoda epistemologiczna = przeszkoda w poznawaniu – jest nią wcześniej poznana wiedza potoczna (zdroworozsądkowa), niezbywalny składnik każdej wiedzy

  • Każde nowe poznanie napotyka na opór starej wiedzy, pokonanie oporu daje większy rezultat poznawczy – wyższy poziom rozumienia

Rozumienie jest bardzo ważne bo:

  • Jest podstawą podejmowania świadomych decyzji

  • Jest podstawą jasności mowy

Warunki jasności mowy nauczyciela:

  • Dobór języka do audytorium (mówienie linearne)

  • Dokładna znajomość swojego przedmiotu (wygenerowanie jak najwięcej przykładów językowych)

  • Pokonanie trudności związanych ze sposobem wykładu- uprzystępnienie

Do góry