Ocena brak

Znaczenie systemów ERP dla wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstw

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Odpowiedni przepływ informacji jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Wymaga on szczególnej kontroli nie tylko zasobów ale i procesów  w nim zachodzących. Dlatego tak istotne w obecnych czas jest zastosowanie odpowiedniego, najczęściej wielomodułowego, systemu informatycznego usprawniającego te procesy. Jednym z systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie logistyką jest system ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa).

Termin ten definiuje klasę wielomodułowych systemów informatycznych mających na celu wspieranie zarządzania w wielu obszarach podmiotu gospodarczego . ERP powstało w wyniku rozbudowania systemu MRP II o procedury finansowe, działania integrujące procesy zachodzące w łańcuchu dostaw oraz w powiązaniu z EDI i zintegrowaną dystrybucją . Oprogramowanie klasy ERP wspiera najczęściej gromadzenie informacji dotyczących:

−  „magazynowania,

−  planowania produkcji,

−  zaopatrzenia,

−  zarządzania zapasami,

−  kontaktu z klientami,

−  śledzenie realizacji dostaw,

−  księgowości i finansów,

−  zarządzania zasobami ludzkimi” .

Systemy klasy ERP funkcjonujące na rynku prawie w pełni dostosowane są do działania  we wszystkich dziedzinach w przedsiębiorstwie, dzięki czemu stają się niezwykle popularne i atrakcyjne dla wielu obszarów gospodarki. Działanie systemów ERP opiera się na rozbudowanej bazie danych, w której można znaleźć szereg informacji pochodzących z analizy zewnętrznej oraz wewnętrznej przedsiębiorstwa, które są tak istotne z punktu widzenia jego prawidłowego działania. Z pomocą takiego rozwiązania kadra zarządzająca przedsiębiorstwem może przeprowadzać różnego typu analizy, jak również zestawienia na podstawie uzyskanych informacji .

Podstawową własnością systemów ERP jest optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz podmiotu gospodarczego tj. logistyki, sprzedaży oraz zarządzania finansami.  W dzisiejszych czasach wysoki poziom konkurencyjności rynku oraz optymalizacja procesów biznesowych ograniczająca się tylko i wyłącznie do jednego przedsiębiorstwa nie jest dostateczna. Skuteczność oraz funkcjonalność w całym łańcuchu logistycznym, a nie  w jego poszczególnych ogniwach ma znaczenie, podczas podejmowanie decyzji przez klienta np. o zakupie danego towaru .  Systemy informacyjne, które w znaczący sposób wpływają na działania związane z logistyką oraz które wspomagane są systemami informatycznymi klasy ERP pełnią następujące funkcje: 

−  inicjujące (sporządzanie dokumentów oraz zamówień),

−  planistyczne (prognozowanie popytu),

−  kontrolne (weryfikowanie uzyskanych wyników z oczekiwanymi wzorcami obsługi klienta),

−  koordynacyjne (planowanie sprzedaży oraz zaopatrzenia materiałowego, harmonogramowanie produkcji,),

−  integrujące (za pomocą których możliwe jest połączenie systemu firmy z obcymi systemami odbiorców, dostawców).

Dzięki ciągłemu rozwojowi systemów informatycznych, których ceny z roku na rok stają się co raz bardziej przystępne można zaobserwować wzrost stosowania owych rozwiązań  w transferze informacji w logistyce. Znacznie ułatwiło to proces przepływu informacji, a tym samym zapewniło lepsze działania procesów zachodzących w całym łańcuchu logistycznym. Systemy ERP dotyczą następującego zakresu działalności logistycznej:  

−  obsługi klienta- sporządzanie oraz obsługa poszczególnych zamówień, baza danych o konsumentach, elektroniczny przepływ dokumentów,

−  produkcji- w tym zarządzanie zapasami oraz modyfikacje towarów, wyznaczenie kosztów produkcji, określenie harmonogramu produkcji, prognozowanie zdolności wytwórczych, określanie krytycznego stanu zapasów, nadzorowanie procesów wytwórczych,

−  finansów- ogół operacji typu: księgowość, weryfikacja transferu dokumentów księgowych, sporządzane raportów finansowych zgodnych z wymogami indywidualnymi grup nabywców,

−  integracji w ramach łańcucha logistycznego- czynnik, który najprawdopodobniej określi nowe możliwości systemów ERP, czego efektem może być wyjście systemu poza podmiot gospodarczy.

Rozwój systemów klasy ERP nieodzownie związany jest ze zmianami wynikającymi  ze zmian do podejścia zarządzania logistycznego. W początkowym etapie systemy  te wspierały zarządzanie w zakresie przedsiębiorstwa. Wraz z rozprzestrzenieniem się systemów komputerowych nastąpił znaczący wzrost podejścia do integracji podmiotów gospodarczych w całym łańcuchu logistycznym. W efekcie system informacyjny przedsiębiorstw poszerzył swoje pierwotne cele i zaczął dotyczyć również kooperujących przedsiębiorstw. Nastąpił rozwój systemów ERP o dodatkowe narzędzia mające zastosowanie w łańcuchu dostaw, które umożliwiły przedsiębiorstwom zarówno integrację jak i optymalizację w procesie logistycznym .  Oczywiście mówiąc o systemie ERP należy również zwrócić uwagę na korzyści i wady jakie są związane z jego zastosowaniem w przedsiębiorstwie. Do zalet z wdrożenia systemów ERP w przedsiębiorstwie można zaliczyć:

−  zmniejszenie czasu dotarcia informacji do odbiorcy,

−  poprawa zarządzanie zamówieniami,

−  zmniejszenie kosztów,

−  podwyższenie obsługi klienta,

−  zespolenie informacji pomiędzy obszarami jednostki gospodarczej,

−  ulepszenie przebiegów procesów dystrybucyjnych czy zaopatrzeniowych,

−  wspomaganie podczas przeprowadzania określonej strategii,

−  usprawnienie sytuacji ekonomiczno-finansowej,

−  wzrost umiejętności personelu.

Do wad systemu ERP należy m.in.: 

−  pierwotna 30 letnia metoda MRP nie zawsze potrafi sprostać wymaganiom obecnych przedsiębiorstw, czego przykładem są systemy MRP I/MRP II, które nie są wystarczające w przypadku całościowej koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw,

−  model MRP II nie w pełni bierze pod uwagę ograniczenia wytwórcze- efekt końcowy w dużej mierze uzależniony jest od kompetencji operatorów systemu,

−  metodologia MRP bywa skomplikowania dla osób które  nie miały z nią do czynienia, 

−  potrzeba często wysokich  środków finansowych na utworzenie i stosowanie systemu komputerowego, jak również narzędzi wspierających proces planowania oraz zarządzania produkcją.

Wady systemu ERP można w pewnym stopniu zminimalizować stosując odpowiednie szkolenia, które umożliwią lepsze zaznajomienie się pracowników z oprogramowaniem typu ERP. W związku z powyższym odniesienie relatywnych korzyści przez jednostkę uzależnione jest w dużej mierze od umiejętności i doświadczenia pracowników. Pomimo występowania wad należy szczególną uwagę skoncentrować na jego zaletach, które przynoszą współmierne korzyści przedsiębiorstwom. Na ciągłą ewolucję systemów ERP składa się wzrost konkurencji na rynkach. Powoduje ona coraz to szybsze reagowanie na ciągle to nowe wymagania odbiorców, czego efektem jest powstawanie nowych kierunków rozwoju systemów  informatycznych wspierających procesy zarządcze.

Warto dodać, że postęp systemów informatycznych nie odbyłby się bez rozwoju technologicznego i technicznego, w którym ważną rolę odgrywa Internet. Typowy system ERP został przeniesiony do  środowiska globalnej sieci oraz został wyposażony w odpowiednie interfejsy, umożliwiające dostęp do baz danych. Zapewnia   on również tańszą wymianę danych i informacji między podmiotami gospodarczymi. Wytwórcy, którzy chcą przetrwać na rynku muszą zachwycać konsumentów innowacyjnymi towarami, a takie działania wpływają w znacznym stopniu na rozszerzenie i ulepszenie systemów informatycznych .

Przykładem wykorzystania systemu klasy ERP w działalności przedsiębiorstwa może być system Asseco SOFTLAB ERP. System ten wspomaga każdy obszar działalności jednostki w tym logistykę.

Podobne prace

Do góry