Ocena brak

Znaczenie „Solidarności” i papieża – Polaka dla polityki międzynarodowej doby zimnej wojny

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Solidarność”

 • ukoronowanie wcześniejszej działalności opozycyjnej: np. KOR – Komitet Obrony Robotników.

 • wyłom w systemie bloku wschodniego

 • demonstracje nie studentów ani intelektualistów ale robotników

 • w latach 80-tych wielu działaczy odchodziło od partii komunistycznej, z kolei Solidarność zyskiwało miliony nowych związkowców.

Porozumienia Sierpniowe

Uznanie przez prostestujących:

 • wiodącej roli partii komunistycznej w Polsce

 • ustroju socjalistycznego

 • członkostwa w bloku radzieckim

Uzyskanie:

 • prawo do strajku

 • prawo do tworzenia niezależnych związków zawodowych

 • możliwość wpływania w jakimś stopniu na politykę ekonomiczną,

 • złagodzenie cenzury

 • zasada nominacji i awansu w zależności od kwalifikacji a nie przynależności partyjnej,

 • poprawa warunków pracy, mieszkaniowych, podwyżka płac i emerytur

 • regularne transmisje niedzielnych mszy świętych

 • dodatkowe dni wolne od pracy.

To wszystko było nie do pomyślenia w całym bloku komunistycznym, samo to że rząd Gierka rozmawiał z Solidarnością, która z godnie z obowiązującym prawem była nie legalna, podobnie jak cały związek.

Papież

 • umiędzynarodowienie kwestii Polski,

 • w roku 1980 co kolwiek by nie zrobiły władze komunistyczne przeciwko opozycji ( np. użycie siły ) świat by się o tym dowiedział, za pośrednictwem Watykanu.

 • Polak, najwyższy przedstawiciel Kościała Katolickiego, jako przedstawiciel „Zachodu”

 • papież szybko zystał autorytet i szacunek władz amerykańskich – Regana w szczególności.

Pielgrzymka 1979 :

 • dodanie odwagi Polakom, danie im nadziei, wsparcie. W 1979r podczas pielgrzymki występował jako

 • na mszach papieskich zbierały się setki tysiące, miliony ludzi, ludzie zobaczyli swoją siłę.

 • Jan Paweł II nawoływał do poszanowania narodowej godności i tradycji. Podkreślał znaczenie wolności w życiu społecznym i wzywał do poszanowania podstawowych praw przynależnych każdemu człowiekowi. Homilie papieskie wywołały szeroki oddźwięk w społeczeństwie.

 • W rozmowach z wieloma wpływowymi politykami z zachodu mógł przedstawiać czym jest komunizm od środka, jako wychowany w komuniźmie mógł doradzać jak go zwalaczać.

Do góry