Ocena brak

Znaczenie słuchu fonemowego, rozwoju mowy

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

*zabezpiecza prawidłowy odbiór dźwięków mowy oraz prawidłowe kształtowanie się wzorców słuchowych wyrazów

*prawidłowy rozwój mowy, artykulacji, bo wzorce kinetyczno słuchowo ruchowe wytwarzają się pod kontrolą słuchu fonemowego.

*rozwija się zdolność analizy i syntezy słuchowej wyrazów, podstawa nauki czytania i pisania.

*rozwija się świadomość fonologiczna wyrazów , zdawanie sobie sprawy z budowy fonologicznej wyrazów.

Aspekty świadomości fonologicznej wyrazów:

*manipulowanie cząstkami sylabowymi wyrazu, liczenie, wyodrębnienie, przestawianie , kasowanie, dodawania sylab

*manipulowanie fonemami, liczenie wyodrębnianie, łączenie, kasowanie, dodawanie

*rozumienie , rozpoznawanie i tworzenie rymów

*literacja, rozpoczynanie, kończenie wyrazów taką samą głoską lub cząstką wyrazową, np. Król Karol..

a) pamięć słuchowa wyrazów zdolność do utrwalania, przechowywania i odtwarzania uprzednich spostrzeżeń słuchowych.

Wzorce słuchowe obejmują :

*pamięć długości wyrazów w tym ilość ilość kolejność fonemów fonemów sylab

*zdolność zatrzymywania w pamięci, związków frazeologicznych oraz ciągu wyrazów połączonych związkami logiczno-dramatycznymi.

b) umiejętność kojarzenia wzorców słuchowych wyrazów z odpowiednimi desygnatami

desygnat to fragment rzeczywistości pozajęzykowej , przedmiot materialny lub wyobrażenie myślowe podporządkowane danej nazwie

c) umiejętność rozszyfrowywania związków występujący między wyrazem w zdaniu , wynikających z kontekstów gramatyczno logicznych.

Podobne prace

Do góry