Ocena brak

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w ekosystemie

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Ekosystem jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Jak sama nazwa wskazuje jest to pewien system. Tworzą go organizmy zwierzęce i roślinne wzajemnie od siebie uzależnione i wpływające na siebie. Całość jest doskonale zgrana i wspaniale “urządzona, zaprojektowana”. Poszczególne składniki są ze sobą dobrze zespolone i dobrze współpracują. Każdy ekosystem rządzi się swoimi własnymi prawami. Prawa te są jednoznaczne i stanowcze. Nikomu nie wolno w nie ingerować, może to być bowiem wręcz niebezpieczne. Zasady natury mogą się wydać człowiekowi brutalne i niemądre. Nierozważny człowiek może spróbować “naprawić” ekosystem, gdyż nie może zrozumieć dlaczego słabszy musi zginąć. Ingerencja taka może się skończyć wręcz przeciwnie, niż było to w zamierzeniach w/w człowieka. Jest to bowiem zakłócenie pewnej bardzo wrażliwej równowagi.

W danym ekosystemie stosunek zgonów np. dzięciołów musi być równy liczbie ich narodzin. Rozpatrzmy dwie sytuacje, jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony:

Nadmiar dzięciołów: dzięcioły potrzebują stałego pożywienia. Robaki, które stanowią ich naturalny pokarm zostaną wkrótce wszystkie zjedzone i dzięcioły zaczną wkrótce głodować z braku pożywienia. Gatunek jest zagrożony wyginięciem !

Niedobór dzięciołów: lisy (czy kuny), których naturalnym pożywieniem są dzięcioły będą miały coraz większe problemy związane ze zdobywaniem pokarmu. Kiedy ptaki te wyginą zaczną głodować z braku innego pożywienia. Gatunek jest zagrożony wyginięciem !

Oba scenariusze wydarzeń są do siebie bardzo podobne, ale równie tragiczne w skutkach. Musimy jako gatunek wyższy i naczelny przewidywać takie rzeczy i skutecznie im przeciwdziałać. Nie znaczy to, że nie możemy chodzić do lasu. Możemy w pełni korzystać z jego dobrodziejstw, ale należy zawsze pamiętać, aby nie niszczyć żyjącej tam przyrody, nie śmiecić i w żaden inny sposób nie wpływać niekorzystnie na jego równowagę.

Inną ważną sprawą dotyczącą równowagi w ekosystemie jest zagęszczenie żyjących w niej organizmów. Okazuje się, że organizmów większych jest mniej niż organizmów mniejszych. Większe są bowiem silniejsze i gdyby ich liczebność równa była ilości osobników mniejszych-słabszych zdominowała by ekosystem. Równowaga zostałaby zachwiana. Fakt ten łatwo zauważyć choćby na własnym podwórku przed domem: na typowym terenie zieleni zawsze najwięcej jest trawy, później krzewów, najmniej zaś dużych drzew.

Zapobieganie

Jak zatem zapobiegać katastrofie na naszej pięknej planecie? Nie jest to wbrew pozorom rzecz trudna. Wystarczy tylko czasem pomyśleć o innych współmieszkańcach Ziemi i nie działać wbrew przyrodzie. Jest ona bowiem czymś doskonałym i nie można jej ulepszyć: “Z przyrody można mądrze korzystać, ale nie da się jej ulepszyć.” Jest to przestroga szczególnie do tych, którzy chcieliby koniecznie podreperować przyrodę. Do sentencji tej powinni stosować się jednak wszyscy. Dużo łatwiej jest bowiem zapobiegać, niż później coś naprawiać. Szczególnie jeśli chodzi o coś tak skomplikowanego, czego człowiek nie rozumie. Należy dbać o to, aby nie zanieczyszczać naszej planety. Segregowanie śmieci nie jest rzeczą trudną, a niepotrzebnych papierków nie należy wyrzucać gdzie popadnie. Mimo iż fabryki przyjazne środowisku mogą być mniej zyskowne, są droższe w budowie i potrzebują specjalistycznego wyposażenia warto w nie zainwestować. Należy bowiem patrzeć w przyszłość, a nie zadowalać się chwilowym zyskiem.

Podobne prace

Do góry