Ocena brak

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Równowaga jest rzeczą bardzo ważną. Bez względu, czy jest to równowaga w społeczeństwie, ekosystemie, czy organizmie żywej istoty. Równowaga jest rzeczą trudną do otrzymania, często (dla człowieka) wręcz niemożliwą. I tu znowu ujawnia się wyższość natury nad człowiekiem. Natura zawsze bowiem potrafiła utrzymać równowagę, świat na początku był doskonale wyregulowany, niczego nie było za dużo, niczego za mało. Jednak człowiek nie docenił daru jaki dostał i nie uszanował go należycie. Wraz z rozwojem technologii równowaga została zachwiana. Teraz człowiek stanął przed bardzo ciężkim wyzwaniem: musi zreperować to, co sam zniszczył.

Podsumowując należy stwierdzić, że równowaga zarówno w organizmach żywych jak i całym ekosystemie jest rzeczą bardzo ważną. Z całą pewnością nie można tego problemu lekceważyć. Jej naruszenie może być bardzo groźnie. Tym bardziej, że jest ona rzeczą bardzo delikatną i zniszczenie jej jest, dla osoby nie znającej praw przyrody, niebezpiecznie łatwe. Dużo trudniej jest natomiast ją naprawić. Dlatego należy szanować ją i dbać aby pozostała w równowadze.

Do góry