Ocena brak

Znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych

Autor /rolnik Dodano /27.03.2011

Bliski Wschód to nazwa terytorium obejmującego w najszerszym znaczeniu kraje pd-zach Azji oraz pn-wch Afryki. Po II wojnie światowej sytuacja polityczno-wojskowa wpływa nie tylko na stosunki na Bliskim Wschodzie i w Basenie Oceanu Indyjskiego ale oddziaływuje na supermocarstwa i ich sojuszników, ponieważ region Bliskiego Wschodu skupiał ich uwagę na sobie.

Dwa czynniki określające pozycję międzynarodową tego regionu to:polityczny(walory strategiczno-militarne) i gospodarcze (zasoby naturalne-głownie ropanaftowa,gaz i surowce mineralne, ogromny rynek zbytu).Bliski Wschód to skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych, tu stykają się wpływy 3 religii:chrześijańskiej, islamu i judaizmu. Położone są również święte miejsca wyznawców:Nazaret,JerozolimaHebron i Mekka.

Po I wojnie światowej złoża ropy naftowej stały się obiektem zaciętej walki przez W.Brytanię i Francję.Dopiero po II wojnie światowej W.Brytania i Francja stopniowo zaczęły tracić swe wpływy na rzecz USA. Zobowiązania militarne USA po II wojnie światowej uniemożliwiły stacjonowanie wojsk amerykańskich i przez to amerykańska polityka została oparta na: obecności wojsk brytyjskich i dobrych stosunkach z krajami tego regionu. Realizacja takiej polityko została zachwiana przez 3 wydarzenia:

1) powstanie państwa Izrael

2) decyzja wycofania wojsk brytyjskich 1968r.

3) niepodległość ostatnich kolonii brytyjskich.

W latach zimnej wojny wzrosło strategiczne znaczenie Bliskiego Wschodu i Śr.Wchodu.Stały się ogniwem antyradzieckiej strategii.Proklamowano 4 doktryny. W ramach realizacji „doktryny okrążenia” USA powiązały kraje regionu siecią układów polityczno-wojskowych.

Podobne prace

Do góry