Ocena brak

ZNACZENIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Ochrona przyrody w Polsce ma długą i wspaniałą historię. Najwyższą formą ochrony przyrody jest park narodowy. Zgodnie z 14 artykułem ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku "Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu".

Parki narodowe działają w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 1991 roku. Finansowane są z budżetu centralnego. Parkiem kieruje dyrektor, któremu doradza Rada Naukowa. Rada ta składa się z wybitnych reprezentantów nauki i praktyki zajmujących się ochroną przyrody. Parki nadzoruje Krajowy Zarząd Parków Narodowych, podlegający Głównemu Konserwatorowi Przyrody - Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Parki narodowe zatrudniają ponad 1600 pracowników, z pośród których prawie 400 posiada wyższe wykształcenie. W parkach prowadzone są liczne programy badawcze - jednorazowe, okresowe oraz stałe. Najdłuższy z nich rozpoczęty został w latach 30-tych.

Parki pełnią ważną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wiele z nich posiada specjalnie przygotowane szlaki i centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze.

Parki są dostępne dla turystów i miłośników przyrody. Wszystkie parki posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną składającą się ze szlaków turystycznych, wiat, punktów widokowych, kampingów, schronisk oraz innych urządzeń.

Pierwszy park narodowy na terenie Polski został stworzony w okresie międzywojennym. Obecnie w Polsce istnieją 22 parki narodowe, które zajmują ok. 1,0% powierzchni geograficznej kraju. Planowane jest utworzenie kolejnych parków tj. Mazurskiego i Turnickiego oraz docelowe powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego do obszaru niemal całej Puszczy Białowieskiej. Większość typów krajobrazów oraz ekosystemów, które można spotkać w Polsce, znajdziemy w parkach narodowych.

Podobne prace

Do góry