Ocena brak

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne. Najważniejszą rolę wśród tych niekonwencjonalnych źródeł energii odgrywają paliwa jądrowe.

Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się poprzez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka - uranu 235. Uzyskana w ten sposób energia używana jest do produkcji pary wodnej napędzającej turbiny, które wytwarzają energię elektryczną. Uran 235n stanowi tylko 0,7% wszystkich złóż tego pierwiastka. Na całą resztę składa się przede wszystkim uran 238. Prowadzone są jednak prace nad wykorzystaniem uranu 238 do produkcji energii atomowej. Gdyby technologia ta okazała się opłacalna, człowiek będzie mógł korzystać z zasobów naturalnych uranu przez tysiące lat.

Niewątpliwie wykorzystywanie energii jądra atomu ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to niezwykle ekonomiczny sposób, ponieważ z 1 tony uranu 235 można uzyskać więcej energii niż z 12 milionów baryłek ropy naftowej. Ponadto prawidłowe funkcjonowanie elektrowni atomowych nie jest szkodliwe dla środowiska.

Podobne prace

Do góry