Ocena brak

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Nowe paliwo

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Malejące zasoby paliw konwencjonalnych skłoniły naukowców w wielu krajach do poszukiwania nowych źródeł energii. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość uzyskania energii ze spalanych śmieci. W samej tylko Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca się około 70 milionów ton śmieci, pochodzących a gospodarstw domowych. Tymczasem odpadki te mogą dostarczyć tyle energii, ile uzyskujemy z 20 milionów to węgla kamiennego. Elektrownie produkujące energię elektryczną ze spalanych śmieci powstały niedawno w Londynie, Amsterdamie, Frankfurcie nad Menem i w Paryżu.

Podobne prace

Do góry