Ocena brak

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata. Konieczność pozyskiwania tak dużej jego ilości stała się przyczyną wycięcia całych połaci lasów. Wprawdzie, w odróżnieniu od węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego, drewno należy do zasobów odnawialnych, istnieje jednak potrzeba racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Podobne prace

Do góry