Ocena brak

ZNACZENIE OTRZEWNEJ

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Gładka i wilgotna powierzchnia otrzewnej ułatwia ślizganie się narządów wewnątrzotrzewnowych. Znaczenie tej wielkiej jamy występuje z całą wyrazistością, gdy z powodu zrostów ta szczelinowata przestrzeń częściowo zanika. Wtedy ruchy jelit napinając zrosty wywołują tak silne bóle, że nieraz zachodzi potrzeba usunięcia zrostów drogą zabiegu operacyjnego. Jeżeli jednak nie udaje się przykryć otrzewną powierzchni rany, występują nowe zrosty; nabłonek bowiem odgrywa tu główną rolę, chroni przed zrostami i zachowanie go jest warunkiem zapobiegnięcia nowym zrostom. Dlatego też po operacjach brzusznych chirurg starannie zeszywa otrzewną.

Cała powierzchnia otrzewnej wynosi około 2 m2, równa się więc mniej więcej całej powierzchni ciała i szczególnie w patologii odgrywa wielką rolę. Ostrożne obchodzenie się z otrzewną wynika z obawy przedostawania się zarazków, które mogą powodować zapalenie otrzewnej (peńtonitis) groźne, ponieważ w tej wielkiej jamie może się ono znacznie łatwiej szerzyć niż gdzie indziej i z tej wielkiej wchłaniającej powierzchni ustrój może być zakażony toksynami. Zarazki mogą przedostać się do jamy otrzewnej z zewnątrz przez rany, które uszkadzają otrzewną, lub od wewnątrz wskutek schorzenia narządów położonych wewnątrz jamy brzusznej, mogącego przenieść się do jamy otrzewnej, wreszcie drogą naczyń limfa tycznych.

Nabłonek ma zdolność obronną w zakażeniach otrzewnej. Czy między komórkami nabłonka występują małe otworki, tzw. stoma ta. nie jest z całą pewnością stwierdzone; wiemy natomiast, że nabłonek otrzewnej z wielką szybkością wchłania ciała obce, że w ciągu kilku minut znajdują się one już w naczyniach limfatycznych i przez przeponę dostają się do węzłów chłonnych śródpiersia.

Wszelkie reakcje komórkowe najszybciej i najintensywniej odbywają się w sieci większej. Poza tym jest ona narządem limfa tycznym; pod wpływem odpowiednich bodźców z sieci większej do jamy otrzewnej wywędrowują limfocyty wytwarzane w plamach mlecznych. Sieć większa przyczynia się również do ograniczenia spraw zapalnych wytwarzając jak gdyby torebkę dokoła ogniska zapalenia. Znajdujemy ją też często w ich otoczeniu, ponieważ w miejscach tych pętle jelita są nieruchome, a sąsiednie pętle wskutek ruchów robaczkowych stopniowo przesuwają sieć do ogniska zapalenia.

Sieć większa, która ogromnie zwiększa powierzchnię surowiczą otrzewnej, zawiera zwykle mniejsze czy większe ilości komórek tłuszczowych. Skupienia tłuszczu mogą być bardzo znaczne, tak że nieraz przenikają całą sieć większą. Sieć większa ma również znaczenie mechaniczne; ponieważ przylega ona ściśle do jelit i do ściany brzucha, przytrzymuje trzewa w- ich właściwym położeniu, nawet gdy jama brzuszna jest otwarta. Dowodzą tego doświadczenia na zwierzętach. Należy przypuszczać, że u człowieka przy zamkniętej jamie brzusznej sieć większa zapobiega przesuwaniu się pętli jelitowych nad okrężnicę poprzeczną do górnej części jamy otrzewnej czy nawet do torby sieciowej, gdzie mogłyby u więznąć.

Podobne prace

Do góry