Ocena brak

Znaczenie osiągnięć wczesnego dzieciństwa dla dalszego rozwoju

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

To, co dzieje się w pierwszym roku życia dziecka ma duże znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania. Osiągnięcia rozwojowe tego okresu w życiu człowieka to podstawa do mniej lub bardziej udanego startu w okresy następne. Jeżeli ta podstawa będzie słaba, dziecko będzie musiało się znacznie bardziej zmagać z kolejnymi oczekiwaniami otoczenia i zadaniami, które przed nim staną, a ryzyko poniesienia porażki będzie większe. Warto więc pomyśleć nad tymi powiązaniami z tego punktu widzenia stawiać sobie pytanie czego dziecko potrzebuje, aby mogło się dobrze rozwijać – nie tylko teraz, w tym okresie życia, w jakim się znajduje, ale potem, w okresach następnych ?

Oto sprawy najważniejsze:

Osiągnięcie zaufania do świata i opanowanie reguły wzajemności w kontaktach społecznych stanowi podstawę późniejszych dobrych, głębokich związków emocjonalnych z ludźmi,

  1. poznawanie najbliższego otoczenia (eksploracja) z towarzyszącym temu poczuciem bezpieczeństwa i pewności wiedzie ku pomyślnemu rozwojowi poznawczemu i społecznemu,

  2. rozwój umiejętności samoregulacji, wspierany rozsądną kontrola dorosłych jest podłożem efektywnej “zdrowej” kontroli własnych emocji,

  3. osiąganie powodzenia we własnych działaniach i towarzyszące temu poczucie wpływu na zdarzenia i poczucie przewidywalności zachowania osób znaczących to podstawa systemu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Podobne prace

Do góry