Ocena brak

Znaczenie opinii prawnej rzecznika generalnego

Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012

 

Rzecznik generalny nie bierze bezpośrednio udziału w orzekaniu. Jego zadaniem jest przygotowanie w sposób całkowicie bezstronny i niezależny, opinii prawnej analizującej cały stan faktyczny i prawny danej sprawy. Opinia taka jest faktycznie propozycją rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

Rzecznik generalny zawsze wydaje opinię we własnym imieniu, a sędziowie nie są nią związani. Opinie rzeczników generalnych przygotowane są z reguły na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Oprócz wnikliwego przedstawienia stanu faktycznego i prawnego danej sprawy zawierają analizę wcześniejszego orzecznictwa ETS, sądów krajowych i opinii doktryny.

Podobne prace

Do góry