Ocena brak

ZNACZENIE MCHÓW

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

  • spotykamy je na jałowych wydmach, gdzie utrwalają ruchome podłoże i biorą istotny udział w procesie glebotwórczym.

  • przeciwdziałają erozji

  • na skałach, obok porostów, są organizmami pionierskimi, przygotowującymi podłoże dla innych roślin

  • biorą udział w regulacji bilansu wodnego wielu zbiorowisk. Warstwa mszysta chroni glebę przed nadmiernym parowaniem, a podczas deszczów chłonie wodę i magazynuje ją.

  • na łąkach mszaki są elementem niepożądanym, gdyż gromadząc wodę, stają się często przyczyną zabagnień

  • wchodzą w skład różnych biocenoz wykorzystywanych przez człowieka

  • zasiedlają różne nieużytki, przygotowywując nowy teren

  • ściółka, materiał do pakowania oraz podściółkę w uprawach truskawek i poziomek.

  • uszczelnianie budynków

  • torf - używa się go do wyrobu płyt izolacyjnych, papieru, tektury, surowiec do otrzymywania gazu palnego, smoły i innych produktów przeróbki chemicznej, pewne gatunki torfu służą do kąpieli leczniczych

Podobne prace

Do góry