Ocena brak

Znaczenie kultury w analizie politologicznej

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

  1. kultura- wielowymiarowość pojęcia

  • klasyczna terminologia, która dała początek późniejszemu pojęciu kultury odnosiła się do kształcenia umysłu i charakteru jednostek;

  • grecki termin paideia oznaczał rozwój intelektualny jednostki, podniesienie jej poziomu umysłowego;

  • Inaczej niż w polityce, udział w kulturze nie miał masowego zasięgu i był udziałem tylko nielicznych elit;

  • starożytny Rzym: cultura agri - pielęgnowanie roślin, cultura animi - formowanie ludzkich umysłów;

  • Późne średniowiecze: termin „kultura” odnosił się do obyczajów wyższych sfer dworskich. Kulturalna jednostka wyróżniała się arystokratycznymi cnotami i umiejętnościami, znała się na literaturze, muzyce i sztuce oraz umiała się należycie zachować w towarzystwie wyższych sfer.

  • Francja, XVIII w.: mówiono o kulturze w odniesieniu do poszczególnych stanów, jak arystokracja, mieszczaństwo i lud (stan trzeci). W języku angielskim termin „kultura” używany był przez Hobbesa w słynnym dziele Leviathan (1651). Autor porównywał pielęgnowanie „kultury umysłów” do uprawy roślin. W słowniku języka angielskiego termin „kultura” pojawił się dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. Oznaczał wówczas styl życia codziennego grup społecznych, który pozwalał odróżniać te grupy od innych (Inglis : 11 )

Podobne prace

Do góry