Ocena brak

Znaczenie kreatywności w zarządzaniu firmą

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Podstawowym celem przyświecającym zarządzaniu zasobami ludzkimi jest stworzenie takich warunków pracy, dzięki którym „będą się mogły uwolnić drzemiące w pracownikach pokłady energii i kreatywnośc”1

Istnieje ścisły związek kreatywności pracowników z delegowaniem uprawnień. Uważają oni, że umiejętne delegowanie wzmacnia motywację do pracy pracowników, ponieważ poszczególni pracownicy mają możliwość autonomicznego i kreatywnego wniesienia swojej własnej części do całości, a nie ograniczają się jedynie do wypełniania odgórnych poleceń. Ponadto samodzielne działanie zawsze zachęca współpracowników do podzielenia się swymi pomysłami zmian i ulepszeń, a nawet do słusznej krytyki. Wyrażona otwarcie, nie jest ona źródłem intryg i konfliktów, lecz staję się szansą modernizacji procesów pracy.

Coraz ostrzejsza i intensywniejsza konkurencja produktowa , technologiczna i cenowa stawiają przed zarządzaniem coraz to nowe zadania dlatego potrzebne są szybkie reakcje organizacji na zmiany oraz innowacje niepowtarzalne i niemożliwe do kopiowania przez konkurentów. Może w tym pomóc tzw. kreowanie wiedzy. Jest to według Autorki “sposób bycia, szczególny rodzaj zachowania polegający na stałym wyszukiwaniu nowych pomysłów przez każdego pracownika i myślenie o innowacjach jako stałej praktyce. (...) Źródłem pomysłu może być obserwacja rynkowych trendów bądź lata codziennych, drobiazgowych doświadczeń”.2

 

 

Podobne prace

Do góry