Ocena brak

Znaczenie i cele pracy domowej w procesie kształcenia

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

Praca domowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych dydaktycznych form organizacji procesu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej jak i lekcji podającej. Polega na obowiązkowym wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciela w toku trwającej lekcji. Służy wdrożeniu wychowanków do samokształcenia poprzez samodzielną analizę treści zawartych w podręcznikach i encyklopediach, jak również zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy, oraz samodzielnością myślenia w posługiwaniu się nią. Nauka domowa tylko wówczas spełnia swoje zadanie, gdy:

łączy się ściśle z pracą na lekcji

jest właściwie zadana

nie przekracza możliwości uczniów

jest samodzielnie wykonywana

systematycznie się ją kontroluje i ocenia

po jej wykonaniu uczeń jest poinformowany o błędach które popełnił

Należy pamiętać, iż nadmiar pracy domowej prowadzi do przeciążenia co działa niekorzystnie na zdrowie i motywację do nauki.

Podobne prace

Do góry