Ocena brak

Znaczenie formułki w procesie

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    W formułce pretor nakazywał sędziemu zasądzenie bądź uwolnienie pozwanego, w zależności czy podane w formułce okoliczności zostaną uznane w postępowaniu dowodowym za prawdziwe czy też nie. Najprostsza formułka składała się z intentio czyli żądanie powoda i condemnatio czyli upoważnienia sędziego do osądzenia sprawy i wydania wyroku. Formułka mogła też zawierać zwięzły opis sprawy czyli demonstratio i exceptio czyli zarzut procesowy.

Podobne prace

Do góry