Ocena brak

Znaczenie branży piwowarskiej dla gospodarki kraju

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Całkowita wielkość sprzedaży rynku piwnego w Polsce wynosi 24 mln hektolitrów rocznie czyli - w wymiarze finansowym - ponad 9 mld PLN. Jest to kwota równa wydatkom państwa na obronność przewidzianym w budżecie na 2001 r. Korzyści z naszej działalności czerpią nie tylko Akcjonariusze, ale także pracownicy wraz z rodzinami oraz kooperanci i ich rodziny. Wedle danych szacunkowych branża oraz podmioty branż kooperujących (handel, transoprt itp.) dają zatrudnienie około 150 tys. osób, które wraz z rodzinami stanowią rzeszę 600 tys. osób wiążących swe losy z branżą piwowarską.

Podobne prace

Do góry