Ocena brak

Znaczenie błędu w powództwie przy zawieraniu czynności prawnej

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

  Występowały różne rodzaje błędów. I tak:

  a/. błąd co do rodzaju czynności prawnej (error in negotio) - strony złożyły oświadczenie woli lecz każda z nich myślała o innych skutkach, jakie ona wywoła - czynności są nieważne.

  b/. błąd co do tożsamości osoby (error in persona) - oświadczenie złożono nie tej osobie co trzeba w skutek pomyłki - czynność jest nieważna, gdy składający oświadczenie nie dokonałby go znając tożsamość drugiej osoby.

  c/. błąd co do tożsamości przedmiotu czynności (error in corpore) - strony myliły się co do przedmiotu transakcji - czynność nieważna.

  d/. błąd co do istotnych właściwości przedmiotu czynności (error in substantia) - miał miejsce gdy przedmiot nabyty nie miał cech tego który nabywca chciał nabyć (np. woda zamiast wina :)) - do sprawy podchodzono indywidualnie.

  e/. błąd co do jakości przedmiotu czynności (error in qualitate) - przedmiot nabyty był przedmiotem który nabywca chciał nabyć, lecz posiadał niższą jakość - czynność była ważna.

  Błąd co do stanu prawa (nieznajomość prawa) chroniła jedynie wieśniaków, małoletnich, kobiety i żołnierzy.

Podobne prace

Do góry