Ocena brak

ZNACZĄCY WPŁYW NA INNĄ JEDNOSTKĘ

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono niemającą znamion sprawowania kontroli lub sprawowania współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia wyniku finansowego innej jednostki.

Ustalenie faktu wywierania znaczącego wpływu na inną jednostkę jest ważne dla dokonania wyboru metody wyceny udziałów w tej jednostce, tj. w procedurze ustalenia wartości tych udziałów w celu ich zaprezentowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, z którą dana jednostka jest stowarzyszona.

Podobne prace

Do góry