Ocena brak

Zmienność żeber i mostka

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Ze względów klinicznych najważniejszą odmianę żeber stanowi żebro szyjne, o czym była mowa w związku ze zmiennością liczbową kręgów; wspomniano również o dodatkowych zebrach lędźwiowych. Rzadziej natomiast występuje zmniejszenie liczby żeber. Spostrzegamy wtedy brak dwunastego żebra; czasem pierwsze żebro jest w stanie szczątkowym. zachowane tylko w swej tylnej części, nieraz zrośnięte z żebrem drugim i tworzące tzw. żebro dwudzielne (costa bicipitulis*). zwane też żebrem rozdwojonym (costa bifurca*). Niekiedy żebro dzieli się ku przodowi, tworząc gałąź górną i dolną, które łączą się z jedną chrząstką albo z dwiema chrząstkami niezależnymi. Podział taki może się ograniczać tylko do chrząstki, a część kostna pozostaje nie podzielona. Czasami zdarza się, ze dwie części podzielonego żebra znowu się łączą, powstaje wówczas otwór w żebrze kostnym lub chrząstce żebrowej.(żebro przebite, costa perforata"). Czasami chrząstka siódmego zebra nie łączy się z mostkiem, występuje wtedy sześć żeber prawidłowych; częstszą odmianą (10%) natomiast jest połączenie z mostkiem ósmej chrząstki żebrowej (osiem żeber prawidłowych); odmiana ta jakoby występuje częściej po stronie prawej niż lewej.

Niektóre nieprawidłowe postacie mostka są wynikiem powstrzymania rozwoju. Obie połowy mostka mogą niezupełnie łączyć się w linii pośrodkowej; powstaje wówczas w dolnej części trzonu otwór lub, rzadziej, podłużna szczelina (fissura sterni) różnej wielkości; niekiedy łączyć się ona może z nieprawidłowym położeniem serca (ectopia cordis), stanowiąc śmiertelną wadę rozwojową. Czasami w górnym końcu rękojeści spotykamy mniejszy lub większy wyrostek kostny. Stanowi on wierzchołek końca mostkowego szczątkowego żebra, które odpowiadałoby albo pierwszemu żebru piersiowemu, albo ostatniemu żebru szyjnemu. Czasem rękojeść zawiera pierwszy segment trzonu i wtedy dźwiga zamiast dwóch trzy pary żeber, tak jak u gibbona; kąt mostkowy znajduje się wtedy na poziomie trzeciej pary chrząstek żebrowych. W więzadle mostkowo-obojczyko-wym znajdujemy niekiedy na górnym brzegu rękojeści po obu stronach wcięcia szyjnego dwie małe zaokrąglone chrząstki lub kości, zwane kośćmi nadmostkowymi (ossa supra-sternalia); odpowiadałyby one przypuszczalnie części przyśrodkowej „episternum" niższych kręgowców.

Podobne prace

Do góry