Ocena brak

Zmienność wielkości płatów oskrzelowych

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Zmienność wielkości płatów jest na ogół duża. Najbardziej zmienną po stronie prawej jest wielkość płata środkowego i położenie jego górnej granicy, po stronie lewej wielkość języczka płata górnego. Natomiast górne odgraniczenie (Jusura obliqua) płata dolnego jest bardziej stałe.

Powierzchnia żebrowa płata środkowego w większości przypadków stanowi około l/a wspólnej powierzchni przednio-bocznej płata górnego i środkowego, podczas kiedy w pozostałych przypadkach osiągać ona może aż połowę tej powierzchni, lub też stanowić mniej niż xjA. Podobna zmienność wielkości płatów górnego i środkowego występuje również na powierzchni śród piersiowej; czasami powierzchnia śródpier-siuwa płata środkowego jest tej samej wielkości ro płata górnego, czasami stanowi jpj połowę lub też jeszcze mniej. W związku z tym zmienną jest również powierzchnia przeponowa płata środkowego; jeżeli powierzchnia śródpiersiowa i przeponowa piata środkowego są bardzo małe, wtedy płat górny może sięgać aż do przepony.

Języczek lewego płata górnego w zasadzie sięga aż do przepony, tak że większa część wycisku sercowego lewego płuca należy do płata górnego i tylko mały odcinek (jo płata dolnego. Nierzadko jednak języczek jest silnie rozwinięty, dochodzi do więzadła płucnego i wtedy płat dolny nie bierze udziału w wycisku sercowym. Rzadziej języczek jest słabo rozwinięty i nie dochodzi do przepony.

Nawet u jednojajowych bliźniaków stwierdzono różny rozwój płatów płucnych.

Podobne prace

Do góry