Ocena brak

Zmienność szczelin międzyplatowych i połączeń płatów z sobą

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

W swym rozwoju szczeliny międzypłatowe są niesłychanie zmienne; mogą one wcinać się do różnej głębokości z powierzchni płuca w kierunku wnęki, jak również mogą niecałkowicie oddzielać płaty na powierzchni. Tego rodzaju połączenia płatów z sobą czy to na powierzchni, czy też w głębi szczelin nie są wcześnie powstającymi zrostami; płaty i szczeliny już pierwotnie zawiązują się w ten sposób, gdyż u płodów i noworodków zaznacza się ta sama zmienność płatowatości co u dorosłego.

Jeżeli szczelina międzypłatowa wcina się głęboko, może ona sięgać prawie aż do tworów położonych we wnęce, które w głębi szczeliny przykryte są tylko luźną tkanką łączną i opłucną rozpiętą między powierzchnią międzypłatową jednego płata a takąż powierzchnią drugiego. Stosunki takie spotyka się przeważnie wnikając ze strony bocznej w szczelinę skośną: umożliwiają one dostęp chirurgiczny do wielkich naczvń i oskrzeli ocl strony tej szczeliny.

W innych przypadkach w głębi po przecięciu opłucnej natrafia się na łączno tkankowe przegrody międzyzrazikowe (sepia interlobularia); w przegrody te daje się wniknąć głębiej w kierunku wnęki, choć przebiegające tu żyły zadanie to utrudniają. W przypadkach tych, zwłaszcza między płatem środkowym i górnym znajduje się większa żyła międzypłatowa, która gałęzie swe pobiera ze zrazików obu płatów.

Jeżeli w głębi szczeliny międzypłatowej brak jest przegród międzyzrazikowych, wtedy łączy się z sobą tkanka płucna sąsiednich płatów i nie udaje się ich oddzielić bez zniszczenia tkanki płucnej i uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Również oskrzela i naczynia mogą przebiegać z jednego płata do drugiego. Takie połączenia płatów niesłychanie utrudniają operacyjny dostęp do tworów położonych w głębi szczeliny międzypłatowej.

Najmniej stałe są stosunki między płatem środkowym a górnym. Tylko w znacznej mniejszości przypadków dzieląca je szczelina pozioma jest w całości zachowana od szczeliny skośnej aż do przedniego brzegu płuca równocześnie wcinając się głęboko w kierunku wnęki. Na powierzchni żebrowej może nie być jej odcinka przedniego, tylnego lub rzadziej środkowego.

Podobne prace

Do góry