Ocena brak

Zmienność strzałki

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Wskutek zmniejszenia się strzałki w rozwoju płodowym, jak również wskutek działania Licznych mięśni otaczających ją i przyczepiających się do niej. kształt i rzeźba kości podlegają wielkiej zmienności osobniczej. Ta różnorodność formy uzewnętrznia się wyraźnie na przekrojach poprzecznych. Mają one kształt okrągławy, trójkątny, czworokątny lub litery T; występują nawet formy spłaszczone jak nóż. Również w kierunku podłużnym zaznacza się silna zmienność, strzałka może być zupełnie prosta, jak również silnie wygięta, wklęsłością skierowana do przodu. W zależności od wygięcia strzałki i retrowersji kości piszczelowej położenie obu kości wobec siebie bywa różne. Mogą one być ustawione równolegle do siebie, lub też strzałka może przebiegać w linii prostej od góry i od tyłu do dołu i do przodu, przecinając długą oś kości piszczelowej pod kątem ostrym.

Podobne prace

Do góry