Ocena brak

Zmienność stosunku płatów do oskrzeli płatowych

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Przeważnie każdy piat (nawet płaty odgraniczone szczelinami dodatkowymi) zaopatrzony jest przez oddzielne oskrzele. Liczne jednak odmiany wskazują, że nie ma bezwzględnej przynależności płatów nawet do większych oskrzeli, ponieważ nieraz jeden piat zaopatrują 2 lub 3 oskrzela samodzielnie odchodzące od głównego pnia, jak również odwrotni rozprzestrzenienie się rozgałęzień jednego oskrzela płatowego nie zawsze ogranicza się do jednego płata, lecz może czasem przekraczać jego granice.

Płat zaopatrzony przez 2 oskrzela zdarza się często, jeżeli prawe płuco jest dwu płatowe, to znaczy jeżeli brak jest szczeliny poziomej między płatem górnym i środk wym . Piat górny lewy zaopatrują 2 oskrzela przy nienormalnym przebi< t. płucnej ; wtenczas jedno oskrzele odchodzi od głównego pnia pow tętnicy (bronchus eparterialis), drugie poniżej (bronchus hyparter ialis). Prawy płat gó może otrzymywać dwa oskrzela albo samodzielnie odchodzące od głównego pnia albo też oprócz normalnie odchodzącego oskrzela, jeszcze drugie odchodzące od tchawicy. Wreszcie znany jest przypadek kiedy prawy płat górny płuca dwupłatowego zaopatrywały 3 oskrzela: jedno nadtętnicze i jedno pod-tętnicze z prawego oskrzela głównego, oraz jedno oskrzele tchawicze.

Znane są również nieliczne przypadki, kiedy rozgałęzienia oskrzela piatów przechodzą na piat sąsiedni. Czy takie przekraczanie oskrzela przez szczelinę między-płatową, stwierdzone już u noworodka, jest objawem pierwotnym, czy też powstaje w późniejszym okresie życia płodowego—nie jest wyjaśnione.

Obie grupy odmian wskazują jednak na to, że stosunki mechaniczne drzewa oskrze-0 lowego nic są wyłączną przyczyną wytwarzania się płatów.

Podobne prace

Do góry