Ocena brak

Zmienność społeczeństwa

Autor /Rick Dodano /29.07.2011

Dminujący w dzisiejszej socjologii punkt widzenia podkreśla, że wszelkie ujęcia aczasowe, statyczne, są tylko analityczną abstrakcją, potrzebną, ale nie wy-rczającą, aby uchwycić najważniejsze cechy rzeczywistości społecznej. Tak jak djęcie fotograficzne to tylko obraz chwili między jakąś przeszłością, a jakąś przyszłością, zapis momentu w łańcuchu nieprzerwanych zdarzeń i procesów, tak samo wszelka statyczna analiza społeczeństwa to tylko opis stanu, który jeszcze przed chwilą był inny, i za chwilę będzie jeszcze inny. Społeczeństwo nie tyle istnieje, co dzieje się, staje się, przekształca.

Jeśli przyjrzymy się występującym w społeczeństwie procesom - a więc charakterystycznym sekwencjom dokonujących się w czasie zmian - dostrzeżemy łatwo, że są one dość różnorodne. Mamy najpierw pewne procesy „codzienne", toczące się nieprzerwanie, ciągle, w obrębie każdej społecznej całości: grupy, społeczności, społeczeństwa globalnego. Gdyby raz jeszcze zastosować analogię organiczną, jest to swoista fizjologia społeczeństwa. Podtrzymuje ona funkcjonowanie społeczeństwa w niezmienionej formie, jak powiadają niektórzy - zapewnia ciągłą reprodukcję społeczeństwa. Zwolennicy teorii funkcjonalnej twierdzą, że istnieją pewne imperatywy życia społecznego, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo mogło trwać. Na przykład: urodzenie i wychowanie nowych członków, dostarczenie środków do życia, skoordynowanie indywidualnych działań, wyegzekwowanie reguł współżycia itp. To właśnie zapewniają procesy demograficzne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe, kontrolne itp.

Ale są i inne procesy, takie w toku których sama społeczna całość ulega zmianie. To jest inna skala dynamiki, inna perspektywa czasowa, w której procesy się toczą - już nie codzienna, lecz historyczna. Dawne społeczeństwa były zupełnie inne niż dzisiejsze. Przyszłe będą z pewnością inne niż nasze. Zmianie ulegają składniki społeczeństwa, kultura, struktury społeczne, a nawet te procesy wewnętrzne, reprodukcyjne, które przebiegają inaczej niż dawniej. Na przykład zmienia się system ekonomiczny, polityczny, reguły kulturowe, style życia itp. Socjologowie mówią o wzroście, ewolucji lub rozwoju społeczeństwa.

Obecnie zajmiemy się dynamicznymi, czasowymi aspektami życia społecznego, analizując procesy społeczne. Najpierw przyjrzymy się procesom „fizjologicznym", reprodukcyjnym, codziennym. Najważniejszy z nich to proces socjalizacji.

Podobne prace

Do góry