Ocena brak

Zmienność łopatki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Cechą charakterystyczną łopatki człowieka jest jej znaczna długość. Pionowa postawa ciała i duża ruchomość kończyny górnej doprowadziły do silnego rozwoju mięśni obrotowych stawoi ramien-nego, które z kolei wywołały wydłużenie łopatki. Rówmież znaczna wysokość grzebienia łopatki jest wynikiem silnego rozwoju mięśni nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego. Punkt kostny wyrostka barkowego czasem nie łączy się z grzebieniem, lecz pozostaje od niego oddzielony czy to warstwą chrząstki, czy też prawdziwym stawem. Bywa tak i z wyrostkiem kruczym, lecz znacznie rzadziej. Zwykle brzeg przyśrodkowy łopatki jest wypukły w kierunku do kręgosłupa. Często jednak jest on prosty, lub nawet nieco wklęsły w swej dolnej części poniżej grzebienia. Taką formę łopatki nazwano scapula scaphoides (skaphe = ciało wydrążone, łódź); jest ona wynikiem funkcjonalnego dostosowania1, nie zaś oznaką degene-racyjną, jak pierwotnie uważano.

Podobne prace

Do góry