Ocena brak

Zmienność kości udowej

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Kąt utworzony przez oś szyjki kości udowej i trzonu wykazuje, jak wspomniano, wielką zmienność osobniczą; krańcowe przypadki sięgają granic 115—140°. Kąt ten zmienia się w ciągu życia; u noworodka wynosi ok. 150°, wraz ze statycznym obciążeniem zaczyna się zmniejszać, u osoby 15-letniej wynosi ok. 133°, w wieku starszym 120°. W przypadkach chorobowych, szczególnie wskutek krzywicy i zmiękczenia kości, może się zmniejszyć do 90*. Zmienność tego kąta zależy przypuszczalnie od obciążenia i działania mięśni. Jeżeli działanie mięśni ustaje, np. w przypadku porażenia mięśni odwodzących, w związku z czym również składowa stawowa tych mięśni, która uciska staw. przestaje działać, kąt zwiększa się, szyjka jest ustawiona stromo i powstaje biodro koślawe (coxa valga). Odwrotnie, bardzo mały kąt biodro szpotawe (coxa vara) łączy się często z silnie rozwiniętymi mięśniami.

Kość udowa wykazuje podobne skręcenie  jak kość ramienna. Skręcenie to mierzymy kątem zawartym między płaszczyzną szyjki i głowy a płaszczyzną styczną do powierzchni tylnej obu kłykci. Kąt ten wykazuje dużą zmienność. U dorosłych oś szyjki odchyla się do przodu od płaszczyzny kłykci o 4—20°, przeciętnie o 12°. W przypadkach krańcowych odchylenie do przodu może dochodzić do 37c, do tyłu do 25°. U człowieka te ujemne wartości kąta są jednak rzadkie w- przeciwieństwie do małp człekokształtnych, u których występują bardzo często (u orangutana w 80%); dowodzi to, że u małp skręcenie do przodu jest znacznie mniejsze niż u człowieka. Z wiekiem u człowieka skręcenie wzrasta; u noworodka jest równe zeru Ta wielka zmienność osobnicza u człowieka ma duże znaczenie dla mechaniki stania i chodzenia oraz dla powstawania zwichnięć i złamań szyjki kości udowej. W przypadku złączonych nóg i przylegających brzegów przyśrodkowch stóp u większości ludzi osie poprzeczne stawów kolanowych skierowane są do tyłu i przyśrodkowo, krzyżując się; osie szyjek kości udowych ustawione są mniej więcej czołowo. Jeżeli kąt skręcenia szyjki jest powiększony, kość udowa znajduje się w położeniu nawróconym, jeżeli jest zmniejszony — w położeniu odwróconym. Osoby o dużym skręceniu kości udowej starają się wryrównać swe nieprawidłowe ustawienie stóp przez stały obrót do wewrnątrz stawu biodrowego.

Podobne prace

Do góry