Ocena brak

Zmienność kości klinowej

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

W obrębie kości klinowej występują nieraz różnego rodzaju odmiany. Wspominaliśmy poprzednio o kanale czaszkowo-gardłowym; odmiana ta występuje bardzo rzadko u dorosłego, bo tylko u 0,3%; u płodów i noworodków widzimy ją mniej więcej w 10% przypadków; znacznie częściej jest zachowana u człekokształtnych (u szympansa w przeszło 60%). Widzieliśmy również, że wyrostki pochyłe środkowe mogą się zrastać z przednimi, tworząc otwór, przez który przechodzi tętnica szyjna wewnętrzna, jak również z wyrostkami pochyłymi tylnymi. Otwór owalny i otwór kolcowy mogą się czasem zlewać, a nawet mogą być nie domknięte u swych tylnych brzegów. Przyśrodkowo od otworu owalnego większy otwór żylny {for. uenosum) może przebijać nasadę skrzydła większego. Przechodzi przezeń wypustka zatoki jamistej. Między otworem owalnym a otworem kolcowym występuje niekiedy otwór skalisty {for. petrosum) dla przejścia n. skalistego mniejszego. W rzadkich przypadkach szczelina oczodołowa górna może się łączyć z kanałem wzrokowym lub z otworem okrągłym. Bardzo rzadką odmianę stanowi podwójny kanał wzrokowy; wtedy przez jeden z nich przechodzi tętnica oczna, przez drugi — nerw wzrokowy. Niekiedy od brzegu tylnego blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego odchodzi listewka kostna (lamina pterygospinosa) do kolca kości klinowej; w ten sposób powstaje otwór {foramen pterygospmosum), przez który przechodzi nerw skrzydłowy przyśrodkowy; wspomniana listewka występuje normalnie w postaci pasma więzadłowego (ligamentum pterygospinosum). Kolec kostny, wyrostek skrzydło w o-kolcowy (processus pterygospinosus), często zaznacza to miejsce. U większości Naczelnych otwór skrzydłowo-kolcowy jest tworem normalnie występującym. Drugi, sąsiedni otwór, otwór skroniowo-policzkowy (foramen crotaphitico-buccinatorium: krotafoi = skronie), powstaje w podobny sposób: tutaj cienka listewka kostna odchodząca wyżej od blaszki bocznej przyczepia się do powierzchni dolnej skrzydła większego; i ona również występuje normalnie w postaci pasma więzadłowego. Otwór ten służy do przejścia części nerwu trójdzielnego. Obie te blaszki kostne są to twory atawistyczne, które z reguły widzimy u wielu niższych ssaków.

Podobne prace

Do góry