Ocena brak

Zmienność kości ciemieniowej

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Podobnie jak na kości potylicznej, również na kości ciemieniowej może występować podział Najważniejszy jest podział na dwie części przez poziomy szew mię-dzyciemieniowy (sutura panetalis horizojitalis s. interparietalis') Ciągnie się on od szwu wieńcowego do węgłowego, oddzielając część górną szerszą (parietale superius) od dolnej węższej (parietale inferius). Z innych odmian wspomnimy jeszcze o wielkiej zmienności otworów ciemieniowych pod względem ich położenia, a zwłaszcza pod względem wielkości. Otwory te są pozostałością ciemiączka (fonticulus obelicus, obelos = lanca, dzida) łączącego się z ciemiączkiem tylnym. W związku z tym wielkość otworów ciemieniowych jest bardzo zmienna, wahając się w granicach 1—35 mm; otwory te mogą być symetrycznie położone, mogą występować tylko jednostronnie, lub nawet może ich obustronnie brakować.

Podobne prace

Do góry