Ocena brak

Zmienione stany swiadomości - Medytacja

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

1. Medytacja jest formą zmiany świadomości, mającą na celu zwiększenie samowiedzy i polepszenie samopoczucia przez osiągnięcie głębokiego stanu uspokojenia, pozwala skupić się na swoim psychicznym i duchowym „Ja”.

2. Medytacja z uwagą ograniczoną: osoba skupia się na oddychaniu i reguluje je, minimalizuje wewnętrzną stymulację, wytwarza w swym umyśle określone obrazy lub oczyszcza umysł z wszelkich myśli.

3. Medytacja z uwagą pełną: osoba uczy się pozwalać myślom i wspomnieniom przepływać swobodnie przez umysł bez reagowania na nie.

4. Właściwości medytacji:

- redukowanie lęku;

- umożliwia spotęgowanie świadomości i osiągnięcie iluminacji;

- pozwala psychice na przekraczanie granic;

- może w wymierny sposób zwiększyć iloraz inteligencji i poprawić wyniki czynności poznawczych.

Podobne prace

Do góry