Ocena brak

Zmienione stany swiadomości - Hipnoza

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

Szeroka definicja hipnozy określa ją jako zmieniony stan świadomości, charakteryzujący się specyficzną zdolnością niektórych ludzi do reagowania na sugestię zmianami w zakresie percepcji, pamięci, motywacji o poczucia samokontroli.

Osoby w stanie hipnotycznym doświadczają zwiększonej gotowości do reagowania na sugestie hipnotyzera.

Wywoływanie stanu hipnotycznego i podatność na hipnozę:

- hipnoza zaczyna się od indukcji hipnotycznej, czyli wstępnej sekwencji czynności, które minimalizują wpływ czynników odwracających uwagę i skłaniają osoby hipnotyzowane, by skoncentrowały się wyłącznie na sugerowanych im bodźcach o aby wierzyły, że wkrótce wejdą w pewien szczególny stan świadomości (np.: sugerowanie przypomnienia sobie pewnych doznań lub zdarzeń i reakcji, nakłanianie do głębokiej relaksacji, indukcja aktywna – wyobrażanie sobie aktywności fizycznej);

- wielokrotne powtarzanie procedury indukcji sprawia, że zaczyna ona funkcjonować jako wyuczony sygnał;

- najważniejszym czynnikiem w hipnozie jest podatność na hipnozę, czyli stopień wrażliwości danej osoby na podawane jej standardowe sugestie;

- podatność badana jest w testach, w których hipnotyzer podaje szereg sugestii posthipnotycznych, dyktując osobie, jakie ma mieć doznania;

- podatność na hipnozę jest cechą względnie stałą: je poziom zasadniczo nie zmienia się w ciągu życia; dzieci na ogół są bardziej podatne niż dorośli, a gotowość do reagowania na hipnozę osiąga szczyt tuż przed okresem dojrzewania, po czym nieco maleje;

- podatność na hipnozę prawdopodobnie może być uwarunkowana genetycznie, natomiast na pewno nie koreluje ona z żadną cechą osobowości, taką jak np. łatwowierność, czy konformizm, a jest przejawem zdolności do tego, by dać się całkowicie pochłonąć jakiemuś doznaniu.

Efekty hipnozy:

- osoby  znajdujące się pod wpływem hipnozy reagują na sugestie dotyczące zdolności ruchowy i doznań percepcyjnych;

- aby sprawdzić prawdziwość doznań hipnotycznych badacze przeprowadzają eksperyment, w którym porównują zachowanie osób naprawdę zahipnotyzowanych i symulantów;

- bezsporną wartością hipnozy jest jej zdolność do redukowania bólu, a najlepszym sposobem do kontroli nad bólem jest autohipnoza, ponieważ pacjenci mogą zapanować nad nim, kiedy tylko się pojawia;

- hipnoza, którą stosują estradowi hipnotyzerzy ma za zadanie bawić publiczność, natomiast dla badaczy i terapeutów jest ona techniką, która umożliwia klientom badanie i modyfikowanie poczucia świadomości.

Podobne prace

Do góry