Ocena brak

Zmiany w składzie RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z 4 stanowisk wymienionych w art. 147 Konstytucji.

Premier może (przy stosownym współdziałaniu prezydenta) odwoływać z rządu ministrów, z którymi nie jest w stanie współpracować.

Zmiany w składnie Rady Ministrów dokonywane są przez Prezydenta, który działa na wniosek szefa rządu. Nie może tego czynić z własnej inicjatywy. Złożony przez premiera wniosek jest dla głowy państwa wiążący. Wynika z tego, że zmiany w składzie rządu dokonywane są poza Sejmem (art. 161 K)

Podobne prace

Do góry