Ocena brak

Zmiany rozwojowe krezki pętli pępkowej

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Długa krezka pętli pępkowej obu swymi blaszkami obejmuje naczynia krezkowe górne i ich rozga-ł ęzienia, które zaopatrują jelito cienkie, jelito ślepe, okrężnicę wstępującą i większą część okrężnicy poprzecznej. Wraz z obrotem wielkiej pętli jelitowej o 18o° położenie krezki musi również się zmienić. Z położenia strzałkowego w płaszczyźnie pośrodkowej krezka ustawia się wpierw poprzecznie, a następnie przybiera znowu położenie strzałkowe, ale obrócone o 18o°; pierwotnie prawa strona krezki skierowana jest teraz na lewo, a lewa — na prawo. Krezka jelita cienkiego (górnego ramienia pętli pępkowej), położona pierwotnie powyżej tętnicy krezkowej górnej, po dokonanym obrocie układa się na lewo i poniżej tętnicy. Krezka okrężnicy wstępującej i poprzecznej (ramienia dolnego pętli pępkowej), położona początkowo poniżej tętnicy krezkowej górnej, układa się teraz na prawo i powyżej tej tętnicy.

Wraz z wydłużaniem się jelit i ich obrotem krezka rozrasta się bardzo silnie i układa wachlarzowa to; nasada jej traci swe poprzednie położenie, zyskuje nowe i jak pierścieniem obejmuje zgięcie dwunastniczo-jelitowe.

Utrata krezki okrężnicy wstępującej. W wyniku zmian położenia okrężnicy wstępującej (podobnie jak zstępującej), przylgnięcia jej do tylnej ściany brzucha i utraty pow łoki otrzewnej na jej ścianie tylnej, zachodzą podobne zmiany w krezce okrężnicy wstępującej. Krezka okrężnicy wstę-pującej (jak również zstępującej) przylega teraz do otrzewnej ściennej tylnej ściany brzucha, zlepia się z nią i wtórnie przybiera charakter otrzewnej ściennej.

Podobne prace

Do góry