Ocena brak

Zmiany kształtu macicy w zależności od wieku

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Macica noworodka jest stosunkowo długa , szyjka prawie tej samej grubości co płaski trzon, w którym uwypuklenie dna nie daje się jeszcze rozpoznać. Również cieśń nie jest jeszcze zaznaczona. Odcinek pochwowy szyjki wnika stosunkowo głęboko do pochwy, wargi jednak nie są jeszcze wypuklone.

Aż do okresu pokwitania występują nieznaczne tylko zmiany proporcji; zachowuje się jeszcze wysmukła forma narządu, również grubość ściany stosunkowo nieznacznie tylko wzrasta; stopniowo jednak macica bardziej się wydłuża, ściana jej grubieje, zwłaszcza w obrębie trzonu po stronie tylnej, wskutek czego wypukła się jego powierzchnia jelitowa; wytwarza się dno macicy.

W czasie miesiączkowania oprócz nieznacznego nabrzmienia kształt zewnętrzny macicy nie ulega zmianie; natomiast poważne zmiany kształtu zachodzą w macicy ciężarnej (p. dalej), które w następstwie pozostawiają wyraźne ślady; trzon macicy, w świetle którego płód się rozwija, u wieloródek przyjmuje bardzo duże rozmiary, po~ wierzchnie jak również i dno silnie się wypuklają. W czasie ciąży cieśń macicy zostaje włączona do trzonu jako jego dolny odcinek, a jej mięśniówka bierze udział w wy. dalaniu płodu. Natomiast szyjka macicy, która dopiero w samym końcu ciąży poszerza się, u wieloródek jest krótka, a wargi są silnie wypuklone.

W starości macica ulega częściowemu zanikowi (involutio senilis), zwłaszcza szyjka; stopniowo ginie zwężenie cieśni; kształt gruszkowaty wybitniej się zaznacza. Odcinek pochwowy szyjki cofa się ku podstawie pochwy i wargi w znacznym stopniu zanikają. Ściana macicy staje się cieńsza, bardziej spoista i twarda.

Do góry