Ocena brak

ZMIANY BUDŻETU W TOKU JEGO WYKONYWANIA

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Powody mogą mieć charakter obiektywny->Są efektem realizacji założeń systemowych wynikających z przyjętych rozwiązań prawnych np.:wiąże się z obowiązkiem podziału nadwyżki budżetowej.

Przyczyny subiektywne-> wynikają z pojawienia się nieprzewidywalnych okoliczności jak np.: konieczność skorygowania skutków nieprecyzyjnego planowania budżetu w postaci zwiększenia nakładów przeznaczonych na wykonanie jednego zadania kosztem zmniejszenia nakładów pierwotnie przeznaczonych na inne zadania.

Podobne prace

Do góry