Ocena brak

Zmiana wierzyciela i dłużnika

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasadyprzeniesienie wierzytelności cesja – brak możliwości przeniesienia długu w drodze czynności prawnej, istniała pośrednia formanowacja i delegacja.

Podobne prace

Do góry